• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

22 กุมภาพันธ์ 2019 8:00 am - 9:00 am
28 กุมภาพันธ์ 2019 8:00 am - 10:30 am
1 มีนาคม 2019 11:30 am - 5:00 pm

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

เช้าวันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตร เด็กๆที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการ SCB Challenge "ก ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

งานนี้ได้รับความร่วมมือและน้ำใจจากทุกครอบครัวในการนำอาหารว่างและขนมมาร่วมรับประทานกันอย่างมีความสุข ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวานนี้พี่ๆ ป.4 ได้ไปทัศนศึกษาที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา เด็กๆได้เ ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน