• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

28 กันยายน 2018 8:30 am - 11:00 am
4 ตุลาคม 2018 8:30 am - 11:30 am
5 ตุลาคม 2018 8:30 am - 11:00 am
11 ตุลาคม 2018 8:30 am - 11:30 am

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม ...
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฝ่ายสนับสนุนการศึกษาได้จัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ ที่บริเวณโถงประถม โด ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

เช้าวันนี้คุณครูป.1 ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของเล่นของใช้ในอดีตให้กับเด็กๆ โดยแต่ละฐานจะแบ่งกิจก ...
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา น้องๆ ป.2 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ โดยมีวิทยากร เล่าเรื่อง ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

ผู้ปกครองและเด็กๆระดับอนุบาล 1 ได้ร่วมกิจกรรมและพูดคุยกับอาจารย์สุนทรีย์ กุลนานนท์ และอาจารย์พนิดา ...
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม "ห้องเรียนใหญ่" ระดับชั้นเด็กเล็ก ขึ้นเพื่อให้ท่านผ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

หลังจากที่จัดกิจกรรมระดมทุนไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา วันนี้ตัวแทนพี่ๆประถม 6 ก็ได้นำสิ่งของและเงินที่ไ ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน