• 2
  • 04
  • 1
  • 03
  • 4
  • 5

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

26 มิถุนายน 2018 9:00 am - 11:00 am
29 มิถุนายน 2018 9:00 am - 10:30 am
9:00 am 9 กรกฎาคม 2018 - 11:00 am 10 กรกฎาคม 2018
3 สิงหาคม 2018 9:00 am - 9:30 am

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

เช้าวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น ภายใต้ชื่องานว่า "น้อมใจวันทาบูชาครู" กิจกรรมนี้ทำให้ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

พี่ๆ ป.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต พี่ ๆ ป.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ ...
ป.2 ตลาดมารวย..ประกอบอาหาร (15 มิ.ย.61) พี่ๆ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ อาหารที ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

เช้าวันนี้ที่บ้านเด็กเล็ก ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น พร้อม ๆ กับงานพิธีการ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

หลังจากที่พี่ๆ ป.5 ได้ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเมื่อครั้งก่อน หลังจากนั้นเด็ก ...
ป.6 ค่ายพุทธบุตร วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม (13-14 มิ.ย.61) คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน