• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

8:00 am 27 มกราคม 2020 - 9:00 am 28 มกราคม 2020
7 กุมภาพันธ์ 2020 8:00 am - 9:00 am
7 กุมภาพันธ์ 2020 2:00 pm - 4:30 pm
27 กุมภาพันธ์ 2020 9:00 am - 12:00 pm

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในชื่องานว่า “เด็กเจ็นใหม่ กล้าคิ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

คุณครูบ้านเด็กเล็กพาเด็ก ๆ นำเมล็ดทานตะวันแช่ลงในน้ำ แล้วนำไปห่อไว้ในช่วงเย็น เพียงชั่วข้ามคืน เมล็ ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน