• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

28 มิถุนายน 2019 8:30 am - 10:30 am
5 กรกฎาคม 2019 9:00 am - 11:30 am
16 กรกฎาคม 2019 7:00 am - 8:00 am
17 กรกฎาคม 2019 7:00 am - 8:00 am

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

เช้าวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น ภายใต้ชื่องานว่า "น้อมใจวันทาบูชาครู" กิจกรรมนี้ทำให้ ...
เมื่อวานที่ผ่านมา พี่ๆชั้นประถมเตรียมดอกไม้ต่างๆมาจากที่บ้าน เพื่อนำมาตกแต่งพานไหว้ครูในห้องของตัวเ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

พี่ๆป.3 ซึ่งกำลังเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ได้จัดกิจกรรมประกอบอาหารขึ้น โดยเด็ก ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

เช้าวันนี้ น้อง ๆ บ้านเด็กเล็กได้รับชมรับฟังนิทานเรื่อง "บุบบิบบู้บี้" ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน