โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและการนับคะแนนประจำปีการศึกษา 2563 ดูรูปทั้งหมด
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

หลังจากที่พี่ ๆ ป.๒ ได้เพาะเมล็ดทานตะวันจนเติบโตเป็นต้นกล้าแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องนำต้นกล้าลงกระถาง ...
พี่ๆป.๒ เรียนรู้เรื่อง "ดอกไม้" ผ่านกิจกรรมบูรณาการ ๓ ฐานกิจกรรม บุหงารำไป สีสันดอกไม้และเมนูดอกไม้ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

กิจกรรม Creative Movement เป็นกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้เสียงเพลง หรือทำนอ ...
เด็ก ๆ เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเด็กเล็กเป็นเวลากว่า ๓ สัปดาห์แล้ว โดยมี "แม่ครู" คอยเฝ้าดูแลตลอดมา ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน