• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตในใจปวงชน ...
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวรรรสว่างจิตได้จัดงานแนะแนวเรียนต่อ ม.๑ โดยได้รับเกียรติจากโรงเรี ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

เช้าวันนี้ พี่ป.1 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ชุมชนมอญบางกระดี่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมมอญ แห่งหนึ่ง ...
เช้าวันนี้พี่ๆป.2 ได้ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ โดยเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ เข้าชมกิจกรรมก ...
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แผนกเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมปิกนิกขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกค ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พี่ๆป.6 เดินทางไปทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งเส้นทางในการเดินทางออกเป็ ...
นักเรียนชั้นประถม 6 ได้จัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน