• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทดลองการเกิดเมฆ โดยพี่ๆชมรมห้องวิทยาศาสตร์ จำลองเหตุการณ์โดยการนำแอลกอฮอล์ใส่ในขวดน้ำ (ใช้แอ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

เช้าวันนี้พี่ ๆ ป.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง "แรงโน้มถ่วงของโลก" ผ่านการทำกิจกรรม "ไข่ตกไม่แตก" โ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
นักเรียนชั้นประถม 6 ได้เดินทางไป “เยี่ยมยลมหานคร” เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ และชุมช ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน