• 00
  • 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

No events found

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

เนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ...
ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมธรรมประถมขึ้น โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดกำแพง มาแสดงธรรมแก่นักเรียนชั้น ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

เมื่อวานนี้พี่ๆป.3 ได้ไปแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดทองเนียม เพื่อที่เด็ก ๆ จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คุณครูและนักเรียนชั้นประถม 6 ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค เงินที่ได้รั ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน