โรงเรียนวรรณสว่างจิต

ขั้นตอนการสมัครเรียน

Show Image

1. การขอระเบียบการ และรายละเอียดเบื้องต้น

  • ทุกระดับชั้นวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียน หรือโทรมาสอบถาม)

2. นัดหมายเยี่ยมชมโรงเรียน

วันเวลา
ระดับชั้นเด็กเล็ก   วันอังคาร และวันพุธ เวลา 09.00 น.  และ 09.30 น.
ระดับชั้นอนุบาล วันอังคาร และวันพุธ เวลา 09.00 น.  และ 09.30 น.
ระดับชั้นประถมศึกษา วันอังคาร และวันพุธ เวลา 10.00 น.  และ 10.30 น.
 
** กรุณาโทรลงทะเบียน ก่อนวันเยี่ยมชมโรงเรียน โทร. 02-895 6944-6  หรือ 02-415 8344 เพื่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะได้อำนวยความสะดวกให้ท่านได้อย่างเต็มที่ 

3.  เยี่ยมชมโรงเรียน ตามวัน – เวลา ที่ลงทะเบียน

4.  รับใบสมัคร

  • ผู้ปกครองสามารถรับใบสมัครได้ ภายหลังจากเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วเท่านั้น

5. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

6.  แจ้งผลการสัมภาษณ์ 

 

**ค่าธรรมเนียมการเรียน**

ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม ๒ (กม.๗)

ชื่อบัญชี โรงเรียนวรรณสว่างจิต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๓๒-๒-๑๐๐๙๙-๘

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และชั้นของนักเรียน

ให้โรงเรียนที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และรอยืนยันจากโรงเรียนอีกครั้ง

 

     

  • Hits: 24325