ผู้ปกครองนัดหมายเยี่ยมชม

 • หน้าแรก
 • สมัครเรียน
 • ผู้ปกครองนัดหมายเยี่ยมชม

ผู้ปกครองนัดหมายเยี่ยมชม

รายละเอียดการเยี่ยมชม

เปิดให้เยี่ยมชมวันอังคาร และวันพุธ แบ่งตามระดับชั้นดังนี้

 • - เด็กเล็ก เวลา 09.00 น. และ 09.30 น.
 • - อนุบาล เวลา 09.00 น. และ 09.30 น.
 • - ประถม เวลา 10.00 น. และ 10.30 น.
 • รบกวนผู้ปกครองโทรมาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยันวัน-เวลาในการเยี่ยมชมให้ตรงกัน
  และเช็คว/ด/ป เกิดของนักเรียนว่าตรงกับชั้นใดในปีการศึกษานั้น ๆ

  ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง(*)
  Please let us know your name.

  วัน เดือน ปี เกิด นักเรียน(*)

  Invalid Input

  ชั้นปีการศึกษาของนักเรียน(*)
  Invalid Input

  วันที่ และเวลาที่ต้องการขอเข้าเยี่ยมชม(*)

  Invalid Input

  ชั้นปีการศึกษาที่ขอเข้าเยี่ยมชม
  Invalid Input

  จำนวนผู้ปกครองที่เข้าเยี่ยมชม(*)
  Invalid Input

  อีเมล(*)
  Please let us know your email address.

  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้(*)
  Please write a subject for your message.